Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του δήμου Καλλιθέας

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του δήμου Καλλιθέας
06 Σεπ
2019

Το νέο σχήμα της διοίκησης του δήμου ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος. 

Παραμένει στην θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου Καλλιθέας ο κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ενώ με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 06/09/2019 μέχρι και 05/09/2020 ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι εξής:


- ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης. Επίσης, o κ. Μπαρμπάκος ορίζεται υπεύθυνος για τη συνεργασία, παρακολούθηση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων

- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, Αντιδήμαρχος Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας

- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Επίσης, ο κ. Ευσταθίου ορίζεται υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας

- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας. Επίσης, στον κ. Καλογερόπουλο ανατίθεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου του Κέντρου Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ) και το «Βοήθεια στο σπίτι».

- ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αντιδήμαρχος Δημοτικών Προσόδων. Επίσης, η κ. Μαργαρίτη ορίζεται υπεύθυνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού

- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης, ο κ. Παπαθανάσης ορίζεται υπεύθυνος θεμάτων καθημερινότητας του πολίτη.

- ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης, ο κ. Σκανδαλάκης ορίζεται υπεύθυνος θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων.

Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα εποπτείας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας με απόφαση Δημάρχου Καλλιθέας ορίζεται ο κ. ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Παιδείας με αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας & Δια βίου Μάθησης της Δ/νσης Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς ορίζεται ο κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης ορίζεται ο κ. ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

Τελευταίες ειδήσεις