Μερτικό

  • Read 699 times
Μερτικό
18 Οκτ
2016

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες ότι μερτικό από τη χαρά στη διαβόητη μαρίνα της Καλλιθέας... είχαν όχι μόνο πρόσωπα των ομίλων... αλλά και πολιτικά πρόσωπα της πόλης... για να μην ενοχλούν...

Και όπως είχε πει πέρυσι τέτοια εποχή εκπρόσωπος ομίλου... ποτέ δεν τους είχε ενοχλήσει κανείς. Τώρα εξηγείται γιατί κάποιοι παρέλειψαν να ενοχλούν!

Μάλιστα, πρόσωπο που ήλεγχε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αν οι πελάτες της μαρίνας έχουν πλερώσει... "συνελήφθη" να δώνει εντολή κατάθεσης μεταξύ άλλων και σε συγκεκριμένο λογαριασμό!